proclin

“Innovatieve tandheelkundige oplossingen ”

Het Coronavirus en uw mondzorg
Wij ontvangen u graag in onze kliniek. In aanvulling op onze bestaande hygiëne- en infectiepreventiemaatregelen hanteren we extra maatregelen in verband met het Coronavirus.


Telefonisch contact vóór uw afspraak
Voorafgaand aan uw afspraak bellen we u om een aantal vragen met u door te nemen. In dit telefoongesprek beoordelen we samen met u, of uw afspraak door kan gaan. Dit gesprek is noodzakelijk om u de juiste zorg te kunnen bieden.


Om uw afspraak goed te laten verlopen vragen wij u:
Voorafgaand aan uw afspraak bellen we u om een aantal vragen met u door te nemen. In dit telefoongesprek beoordelen we samen met u, of uw afspraak door kan gaan. Dit gesprek is noodzakelijk om u de juiste zorg te kunnen bieden.

  • Uw tanden thuis te poetsen;
  • Alleen naar de kliniek te komen;
  • Kort (enkele minuten) voor afspraaktijd naar binnen te komen;
  • 1,5 meter afstand te houden als u in de kliniek bent;
  • Uw handen bij binnenkomst te desinfecteren.

Wij zorgen voor:
  • Een beperkt aantal mensen in de wachtkamer;
  • Mensen met verkoudheidsklachten komen niet naar de kliniek: dit geldt zowel voor patiënten als medewerkers;
  • Na ieder bezoek desinfecteren wij de deurklinken als aanvulling op onze normale hygiëne- en infectiepreventiemaatregelen.


Proclin is het adres voor complexe tandheelkundige problemen. Door de unieke verzameling van specialistische kennis op de Scheepmakershaven is er in Rotterdam en omstreken geen beter verwijsadres op het gebied van o.a. ernstige gebitsslijtage, 
oligodontie, dysgnatie en andere afwijkingen.
Door de nauwe samenwerking tussen de specialisten zijn de mogelijkheden tot het streven naar optimale oplossingen maximaal. Patiënten met complexe problemen worden begeleid door de Proclincoach. Dit aanspreekpunt voor de patiënten volgt het zorg proces en onderhoud alle contacten met de betrokken verzekeraars.

 

De Layout van de Kliniek is gericht op het verlenen van de maximale zorg voor de patiënten met tandvleesproblemen, waarbij de persoonlijke benadering centraal staat. 

Naar website

pro

PRO Rotterdam heeft als belangrijkste doel het herstellen van een optimale kauwfunctie en waar mogelijk de esthetiek.

 

Naar website

endo

De endodontologie is het onderdeel binnen de tandheelkunde wat zich bezighoudt met de preventie, diagnostiek en therapie van afwijkingen in het endodontium.

Naar website