proclin

“Innovatieve tandheelkundige oplossingen ”

Onze kliniek is uitsluitend geopend voor spoedeisende behandelingen
In verband met de huidige overheidsmaatregelen rondom het Coronavirus is onze kliniek, in ieder geval t/m 28 april, uitsluitend geopend voor spoedeisende behandelingen. Indien er sprake is van een spoedsituatie, verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen voor overleg. Reguliere behandelingen die niet noodzakelijk zijn worden uitgesteld.


Het Coronavirus en uw behandeling
Proclin volgt de richtlijnen van het RIVM bij het bepalen van de maatregelen rond het Coronavirus. De reeds bestaande hygiƫne- en infectiepreventiemaatregelen, die worden gehanteerd in de kliniek, zijn hiermee in lijn. In het kader van de algemeen geldende Coronamaatregelen, verzoeken wij u indien mogelijk alleen naar uw afspraak te komen.


Proclin is het adres voor complexe tandheelkundige problemen. Door de unieke verzameling van specialistische kennis op de Scheepmakershaven is er in Rotterdam en omstreken geen beter verwijsadres op het gebied van o.a. ernstige gebitsslijtage, 
oligodontie, dysgnatie en andere afwijkingen.
Door de nauwe samenwerking tussen de specialisten zijn de mogelijkheden tot het streven naar optimale oplossingen maximaal. Patiënten met complexe problemen worden begeleid door de Proclincoach. Dit aanspreekpunt voor de patiënten volgt het zorg proces en onderhoud alle contacten met de betrokken verzekeraars.

 

De Layout van de Kliniek is gericht op het verlenen van de maximale zorg voor de patiënten met tandvleesproblemen, waarbij de persoonlijke benadering centraal staat. 

Naar website

pro

PRO Rotterdam heeft als belangrijkste doel het herstellen van een optimale kauwfunctie en waar mogelijk de esthetiek.

 

Naar website

endo

De endodontologie is het onderdeel binnen de tandheelkunde wat zich bezighoudt met de preventie, diagnostiek en therapie van afwijkingen in het endodontium.

Naar website